Najnowsze artykuły

post_grid category="no" date="no"

  Zmiany w planie na zjazd 14-15 I 2017

  Sobota 14 I 2017 - odbiór indeksów
  I LO - między 8:30 a 10:30
  II LO - między 11:00 a 13:00

  Niedziela 15 I 2017
  I LO - 5. i 6. godzina lekcyjna - dodatkowe zajęcia z informatyki
  III LO - na trzeciej godzinie przyroda zamiast matematyki;
  osoby, które złożyły deklarację maturalną proszone są o stawienie się w sekretariacie szkoły (uzupełnienie deklaracji); wszyscy słuchacze trzeciego roku odbierają indeksy między 8:50 a 10:25

  Więcej artykułów…