Zmiany w planie na zjazd 24-25 VI 2017

I LO
Sobota 24 VI 2017
- na 5. i 6. godzinie lekcyjnej chemia
- na 7. godzinie lekcyjnej geografia

Niedziela 25 VI 2017
- nie ma zajęć z chemii i geografii

II LO
Sobota 24 VI 2017
- osoby kończące szkołę zawodową przed 2015 r. rozpoczynają zajęcia o 9.40 - 3. godzina lekcyjna - geografia, następnie chemia (4. godzina lekcyjna)
- pozostali słuchacze rozpoczynają zajęcia o 11.25 (5. godzina lekcyjna - WOS)

Niedziela 25 VI 2017
- soby kończące szkołę zawodową przed 2015 r. nie mają chemii i geografii

Informacja dla uczestników projektu Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy

Na prośbę Instytucji Pośredniczącej WRPO uprzejmie informujemy uczestników projektu, że w dokumencie Oświadczenie uczestnika projektu „Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy.”, które podpisywane było przez uczestników w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, podany był nieaktualny dziennik ustaw przy Ustawie o ochronie danych osobowych.

Prawidłowy zapis podajemy poniżej:

Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-202.


Fabryka biznesu – wyniki oceny wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną

Biuro projektu zamieszcza wstępną listę rankingową wniosków o przyznanie dotacji inwestycyjnej uczestników projektu „Fabryka biznesu”.

Uczestników projektu, którzy na liście rankingowej uplasowali się na pozycjach od 1. do 28. prosimy o kontakt z biurem projektu w celu ustalenia terminu podpisania umowy o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego. Pozostałe osoby tj., które uplasowały się na pozycjach od 29. do 35. prosimy o wstrzymanie się z rejestracją działalności gospodarczej do momentu zakończenia procedury odwoławczej.

 

Więcej artykułów…