Fabryka biznesu – zmiana Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Fabryka biznesu.

Informujemy, iż z dniem 24.10.2017 r. obowiązuje nowy „Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Fabryka biznesu”.
W niniejszym Regulaminie wprowadzono następujące zmiany:

    § 6 ust. 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
    „W projekcie zaplanowano podstawowe wsparcie pomostowe dla 35. uczestników oraz przedłużone wsparcie pomostowe dla 16. uczestników projektu”.
    Zmienia się załącznik nr 14 Regulaminu Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

 
Do pobrania:

Regulamin po zmianach

Załącznik nr 14 Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

 

Więcej artykułów…